kuurojenlahetys


Kuurojen Lähetys rylogo

Kuurojen Lähetys ry on perustettu vuonna 1955. Tällä hetkellä Kuurojen Lähetys tukee Eritreassa toimivia Kerenin ja Asmaran kouluja sekä Tansaniassa toimivia Mwangan ja Njomben kouluja. Njomben kuurojen yläkoulu oli Kuurojen Lähetyksen suurin ja haasteellisin rakennushanke ja on otettu käyttöön tammikuussa 2011. Koulun rakentaminen Njombeen oli mahdollista Suomen Ulkoministeriön kehitysyhteistyötuen turvin.

Kuurojen Lähetys on ollut mukana kuurojen koulujen rakentamisessa ja/tai tukemisessa Eritrean Kerenissä ja Asmarassa, Tansanian Mwangassa, Njombessa ja Dongobeshissa sekä Botswanan Maunissa. Lisäksi yhdistys on tukenut aiemmin Hosainan kuurojen koulua Etiopiassa. Yhdistyksellä on yhteistyökumppani Saksassa (JC), jonka kanssa on yhteisesti tuettu Kerenin, Asmaran ja Mwangan kuurojen kouluja.Lähialueyhteistyötä Kuurojen Lähetys on aikaisemmin tehnyt Venäjän Karjalaan ja Viroon. Virossa on alkanut toimia kuurojen seurakunta sekä kuurojenpappi.