kuurojenlahetys


På svenska

DE DÖVAS MISSION RB

De dövas mission grundades år 1955. Under åren som gått har man byggt nya skolor i Keren och Asmara i Eritrea, Mwanga, Njombe och Dongobesh i Tansaniet och Mauni i Botwana. Det nyaste projektet är att bygga en högstadieskola och en yrkesskola i Njombe. Man strävar att ta i bruk den nya skolan senast år 2011. Därtill har föreningen gett understöd till dövskolan i Hosaine i Etiopien.

Föreningen har en samarbetspartner i Tyskland. Föreningen har tillsammans med Tyskland gett understöd till dövskolor i Keren, Asmara och Mwanga. Föreningen har som målsättning att förbättra de dövas levnadsförhållanden och utbildning i u-land. Målet är att döva kan fungera i samhället som jämlika medborgare.Kontor

Västerlånggatan 22 A 3,  20100 ÅBO

045 - 318 6377